logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      minus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia wójta gminy:
2017 > czerwiec

Proszę wybrać zarządzenie wójta gminy:
» Zarządzenie 20/17 z dnia 2017-06-12
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przegladu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Hanna oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych
» Zarządzenie 21/17 z dnia 2017-06-13
w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich, jak również stanowiących dokumentację archwalną oraz wyposażenie stanowiska
» Zarządzenie 22/17 z dnia 2017-06-19
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
» Zarządzenie 23/17 z dnia 2017-06-28
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Hanna
» Zarządzenie 24/17 z dnia 2017-06-29
w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna
» Zarządzenie 25/17 z dnia 2017-06-30
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
» Zarządzenie 26/17 z dnia 2017-06-30
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
corner   corner