logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      minus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia wójta gminy:
2017 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie wójta gminy:
» Zarządzenie 9/17 z dnia 2017-03-07
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego o
» Zarządzenie 10/17 z dnia 2017-03-07
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Gminie Hanna o wartości nieprzekraczajacej 30 000 euro
» Zarządzenie 11/17 z dnia 2017-03-07
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hanna zarządzonych na dzień 7 maja 2017 r.
» Zarządzenie 12/17 z dnia 2017-03-17
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Hanna oraz wystepowania w imieniu gminy
» Zarządzenie 13/17 z dnia 2017-03-20
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia
» Zarządzenie 14/17 z dnia 2017-03-27
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna
» Zarządzenie 15/17 z dnia 2017-03-27
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 r.
corner   corner