logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      minus2016
      plus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia wójta gminy:
2016 > lipiec

Proszę wybrać zarządzenie wójta gminy:
» Zarządzenie 17/16 z dnia 2016-07-18
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych prowadzonych w Urzędzie Gminy w Hannie
» Zarządzenie 18/16 z dnia 2016-07-18
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Hanna
» Zarządzenie 19/16 z dnia 2016-07-18
w sprawie powołania składu komisji do odbioru robót budowlanych, zrealizowanych w Lacku, polegajacych na odbudowie dachu na Świetlicy Wiejskiej, zniszczonego w wyniku wichury.
» Zarządzenie 20/16 z dnia 2016-07-19
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2016 r.
» Zarządzenie 21/16 z dnia 2016-07-20
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hanna
» Zarządzenie 22/16 z dnia 2016-07-26
w sprawie ustalenia wysokości rocznych minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna
» Zarządzenie 23/16 z dnia 2016-07-27
w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej na stanowisku konserwator wodociągu
» Zarządzenie 24/16 z dnia 2016-07-29
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna
corner   corner