logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      minus2015
      plus2016
      plus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia wójta gminy:
2015 > sierpień

Proszę wybrać zarządzenie wójta gminy:
» Zarządzenie 33/15/15 z dnia 2015-08-06
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych O K W w sprawie referendum 6 września 2015 r.
» Zarządzenie 34/15/15 z dnia 2015-08-07
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna
» Zarządzenie 35/15/15 z dnia 2015-08-10
w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Hanna
» Zarządzenie 36/15/15 z dnia 2015-08-11
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
» Zarządzenie 37/15/15 z dnia 2015-08-12
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
» Zarządzenie 38/15/15 z dnia 2015-08-12
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
» Zarządzenie Nr 39/15/15 z dnia 2015-08-13
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku Szkoły Podstawowej w Dańcach
» Zarządzenie 40/15/15 z dnia 2015-08-24
w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Hanna przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
» Zarządzenie 41/15/15 z dnia 2015-08-24
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Hanna
» Zarządzenie 42/15/15 z dnia 2015-08-27
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
corner   corner