logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      minus2015
      plus2016
      plus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia wójta gminy:
2015 > kwiecień

Proszę wybrać zarządzenie wójta gminy:
» Zarządzenie Nr 9/15/15 z dnia 2015-04-01
w spr. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Hanna w 2015 r.
» Zarządzenie Nr 10/15/15 z dnia 2015-04-01
w spr. wyznaczenia na obszarze Gminy Hanna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
» Zarządzenie Nr 11/15/15 z dnia 2015-04-07
w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
» Zarządzenie Nr 12/15/15 z dnia 2015-04-07
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Hanna
» Zarządzenie 13/15/15 z dnia 2015-04-20
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
corner   corner