logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      minus2015
      plus2016
      plus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia wójta gminy:
2015 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie wójta gminy:
» Zarządzenie 3/15/15 z dnia 2015-03-04
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.
» Zarządzenie 4/15/15 z dnia 2015-03-05
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
» Zarządzenie Nr 5/15/15 z dnia 2015-03-10
w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie gminy Hanna w stanach gotowości obronnej państwa
» Zarządzenie Nr 6a/15/15 z dnia 2015-03-23
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hanna
» Zarządzenie Nr 7/15/15 z dnia 2015-03-26
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hanna za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia
» Zarządzenie Nr 7a/15/15 z dnia 2015-03-26
w spr. powołania komisji do oceny wniosków złożonych do dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi..."
» Zarządzenie Nr 8/15/15 z dnia 2015-03-31
w spr. powołania w UG Hanna komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn. "Modernizacja-rozbudowa oczysz
corner   corner