logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      minus2015
      plus2016
      plus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia wójta gminy:
2015 > grudzień

Proszę wybrać zarządzenie wójta gminy:
» Zarządzenie 57/15/15 z dnia 2015-12-08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna
» Zarządzenie 58/15/15 z dnia 2015-12-02
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
» Zarządzenie 59/15/15 z dnia 2015-12-09
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej Hydroforni w Hannie i powołania komisji inwentaryzacyjnej
» Zarządzenie 60/15/15 z dnia 2015-12-09
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
» Zarządzenie 61/15/15 z dnia 2015-12-09
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania w UG Hanna na dzień 31 grudnia 2015 r.
» Zarządzenie 62/15/15 z dnia 2015-12-21
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna
» Zarządzenie 63/15/15 z dnia 2015-12-23
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazju
» Zarządzenie 64/15/15 z dnia 2015-12-28
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Hanna na 2016 rok
» Zarządzenie 65/15/15 z dnia 2015-12-31
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości
» Zarządzenie 66/2015/15 z dnia 2015-12-04
w sprawie zmian w "Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"
» Zarządzenie 67/15 z dnia 2015-12-31
w sprawie ustalenia wartości mienia Gminy Hanna nabytego z mocy prawa i na wniosek
corner   corner