logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                  

 

 

                                                            Informacja

 

                                     Wójta Gminy Hanna

 

                                  z dnia 26 stycznia 2007r.

 

 

             Zgodnie z art.14 pkt.2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca

 

2005r.o finansach publicznych(Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn. zm.)

 

poniżej podaję wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek

 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,którym

 

w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

 

lub rozłożenia na raty w 2006r.

 

 

I. Umorzenia

 

 

  1.Zaniuk Mieczysław

 

  2.Trochimiuk Anna

 

  3.Kurowska Zofia

 

  4.Prystupa Mariola

 

  5.Raban Joanna

 

  6.Patejuk Józef s. Antoniego

 

  7.Baj Krzysztof

 

  8.Matczuk Wieczysław

 

  9.Izdebska Aniela

 

10.Łobacz Konstanty

 

11.Okupska Teresa

 

12.Przybysławski Artur

 

13.Ignatiuk Zdzisław

 

14.Maguda Ryszard

 

15.Jaroszuk Jan

 

16.Baj Kazimiera c. Pawła

 

17.Chotyniec Stanisława

 

18.Wróbel Czesław

 

19.Pastuszuk Czesław

 

20.Mikołajczuk Piotr

 

21.Kędracka Krystyna

 

22.Szmidt Bożena

 

23.Kółko Rolnicze Holeszów

 

24.Garal Wiesława

 

25.Pawlik Halina

 

26.Ciodyk Czesław

 

27.Grzegorzewska Grażyna

 

28.Baj Józef s. Kazimierz

 

29.Błyskosz Bogdan

 

30.Trochimiuk Stanisław s. Stefana

 

31.Ostrowski Tadeusz

 

32.Chotyniec Stanisława

 

33.Ciodyk Franciszek

 

34.Milart Regina

 

35.Pawluk Teresa

 

36.Gil Marian

 

37.Ostrowski Jan

 

38.Weremczuk Kazimierz

 

39.Kowalik Halina

 

40.Czarnecki Stanisław

 

41.Semeniuk Jan

 

42.Siomak Stanisław

 

43.Korneluk Ryszard

 

44.Penkajło Eugeniusz

 

45.Haponiuk Tomasz

 

46.Trochimiuk Stanisław s. Stefana

 

47.Władyczuk Marian

 

48.Haponiuk Tomasz

 

49.Haponiuk Krzysztof

 

50.Kazimiruk Krzysztof

 

51.Kolada Stanisław

 

52.Siomak Stanisław

 

53.Szmytki Mieczysław

 

54.Oksytiuk Krzysztof

 

55.Szmid Jan s. Jana

 

56.Czarnecka Wanda

 

57.Matczuk Aneta

 

58.Witowska Jadwiga

 

59.Ostrowski Jan s. Dymitra

 

60.Sawczuk Maria

 

61.Gałązka Tadeusz

 

62.Kamińska Krystyna

 

63.Gil Marian

 

64.Małaszuk Józef

 

65.Mikłosz Maria

 

66.Nazaruk Andrzej

 

67.Gierliński Stanisław

 

68.Łobacz Konstanty

 

69.Chról Stanisława

 

70.Semeniuk Jan

 

71.Jaroszuk Jan

 

72.Łobacz Waldemar

 

73.Penkajło Eugeniusz

 

74.Witowska Jadwiga

 

75.Zwolińska Jadwiga

 

76.Jakimowicz Mirosław

 

77.Dejneka Kazimierz

 

78.Kondraciuk Eugeniusz

 

79.Jakubiuk Stanisław

 

 

 

 

 II. Ulgi

 

 

 1.Pawłowski Edward

 

 2.Pawluk Czesław

 

 3.Kudytyn Wiesław

 

 4.Chilczuk Jerzy

 

 5.Sękala Eugenia

 

 6.Jurczuk Sławomir

 

 7.Trochimiuk Jan

 

 8.Kiryluk Władysław

 

 9.Kuszneruk Wiesława

 

10.Struk Krzysztof

 

11.Waszczuk Józef

 

12.Borodziej Krzysztof

 

13.Czuryłowicz Zbigniew

 

14.Koszut Tomasz

 

15.Jgnatiuk Jan

 

16.Patejuk Stanisław

 

17.Maguda Piotr

 

18.Piotrowski Marian

 

19.Romaniuk Czesław

 

20.Widzicka Monika

 

21.Pawluk Tomasz

 

22.Kurec Krzysztof

 

23.Wieliczko Leszek

 

24.Jurczuk Jarosław

 

25.Pawłowski Edward

 

26.Mackiewicz Józef

 

27.Ignatiuk Edward

 

28.Bajko Jan

 

29.Łachmicka vel Kowalczuk Maria

 

 

III. Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego

 

 

 1.Prystupa Mariola

 

 2.Baj Krystyna

 

 3.Pawluk Szczepan

 

 4.Tereszczyńska Anna

 

 5.Jakubiuk Jaremiasz

 

 6.Bajko Andrzej

 

 7.Borodziej Tomasz

 

 8.Mazurek Eugeniusz

 

 9.Dydiuk Władysław

 

10.Dydiuk Beata

 

11.Pastuszuk Tadeusz

 

 

IV. Ulgi żołnierskie

 

 

  1.Kuniewicz Dominik

 

 

V. Ulgi w środkach transportowych

 

 

 

 1.Chilczuk Jerzy

 

 2.Ruta Kazimierz

 

 3.Matczuk Czesław

 

 4.Pawluk Zbigniew

 

        

 

Nazwa dokumentu: Wykaz osób fizycznych i jg.u.
Skrócony opis: Zastosowane ulgi, umorzenia, rozlożenia na raty, odroczenia podatków w 2006r.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Hannie
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2007-01-26 14:52:34
Data udostępnienia informacji: 2007-01-26 14:52:34
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-26 14:58:34

Wersja do wydruku...

corner   corner