logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie

 

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a)     Obywatelstwo polskie.

 

b)    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

c)     Nie karany.

 

d)    Wykształcenie wyższe- preferowane kierunki: socjologia, psychologia, pedagogika społeczna, politologia.

 

e)     Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego i obsługi internetu.

 

f)      2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz 3-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

g)     Ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

 

a)     Umiejętność współpracy z ludźmi.

 

b)    Samodzielność , komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

c)     Umiejętność analizy problemów i wyciągania wniosków.

 

d)    Praca w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

II. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku:

 

     a) Zapewnienie zgodności działania Ośrodka z obowiązującymi przepisami

 

           prawa.

 

     b) Organizacja pracy osób zatrudnionych w Ośrodku.

 

     c)  Nadzór nad przestrzeganiem zasad pracy wynikających z instytucji

 

           kancelaryjnej.

 

     d)   Zapewnienie rzetelnego i terminowego załatwienia spraw.

 

     e)   Wydanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

 

     f)    Prowadzenie akt osobowych i innych spraw kadrowych pracowników

 

           Ośrodka.

 

     g)   Składanie sprawozdań z działalności Ośrodka.

 

     h)   Sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Ośrodka.

 

     i)    Wydanie zarządzeń w sprawie wewnętrznych przepisów

 

            obowiązujących w Ośrodku.

 

III.  Wymagane dokumenty:

 

         1. List motywacyjny.

 

         2. Życiorys.

 

         3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, umiejętności i kwalifikację.

 

         4. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

         5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na

 

              w/w stanowisku.

 

 

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

         1. Termin 16 kwietnia 2007 roku.

 

         2. Sposób składania dokumentów- w zamkniętej kopercie w godzinach

 

             pracy urzędu lub listem poleconym. Na kopercie należy umieścić

 

             dopisek ,,Nabór na stanowisko kierownika GOPS.

 

V. Zasady rekrutacji

 

Wybór kandydata dokona komisja rekrutacyjna.

 

 

 

                                                                                             W Ó J T

 

                                                                                  Grażyna Kowalik

 

 

Nazwa dokumentu: nabór na wolne stanowisko
Skrócony opis: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2007-03-29 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-03-29 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-29 13:58:08

Wersja do wydruku...

corner   corner