logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

                                O G Ł O S Z E N I E

 

 

        Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43b ogłasza przetarg nieograniczony na zakup spycharki gąsienicowej DT  z silnikiem o mocy 100 KM odbudowanej /po remoncie kapitalnym/

 

           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      

          Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Hanna lub za zaliczeniem pocztowym czy pobrać ze strony BIP Hanna.

 

            W przetargu  mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

           Wadium nie wymagane.

 

           Kryterium oceny ofert :

               - cena -100%

 

          Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Hanna, pokój Nr 7  do dnia 06 czerwca 2006 r. do godz. 900.

         

          Termin związania z ofertą do dnia 16 czerwca 2006r.

 

           Wymagany termin wykonania zamówienia : do 15 lipca 2006r. 

 

           Osobą do kontaktów z oferentami w imieniu zamawiającego jest Pan Stanisław Pawlik – Urząd Gminy Hanna, pokój nr 7, tel. 083 3798023.  

 

 

Hanna, 2006.05 22

Nazwa dokumentu: Zakup spycharki gąsienicowej o mocy 100KM po odbudowie(kapitalnym remoncie)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-05-22 09:12:12
Data udostępnienia informacji: 2006-05-22 09:12:12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-22 09:08:00

Wersja do wydruku...

corner   corner