logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                   

 

                                O G Ł O S Z E N I E

 

 

        Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43b ogłasza przetarg nieograniczony na transport  w 2006 r. ok. 1 000 m3  piasku na remont dróg gminnych, na terenie gminy Hanna.

           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

            W przetargu  mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

           Wadium nie wymagalne.

            Kryterium oceny ofert :

- cena transportu 1 m3 piasku – 100%.

            Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2006 r. do godz. 900.

             Otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu              25 kwietnia 2006 r. o godz. 1000. 

              Osobą do kontaktów z oferentami w imieniu zamawiającego jest Pan Stanisław Pawlik – Urząd Gminy Hanna, pokój nr 7, tel. 083 3798023.  

 

 

                                 Hanna, 2006.04.07

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-04-10 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-04-10 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13 14:51:54

Wersja do wydruku...

corner   corner