logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                           

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43b ogłasza przetarg na zakup              w 2006 r. ok. 14 000 l oleju napędowego  oraz  ok. 1500 l etyliny.

 

         Szczegółowych informacji dotyczących zakupu i odbioru paliwa można uzyskać u Pana Pawlika Stanisława,  pokój nr.7 Urzędu Gminy w Hannie                   w godz.8-15 lub telefonicznie pod nr tel. 083 3798023.

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

        W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy                 z dnia 19 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z  późn. zm.).

        Termin obowiązywania zamówienia -  2006 rok.

        Wadium niewymagalne.

        Kryterium wyboru oferty :                                                                                                    -udzielony upust przez podmiot składający ofertę  w stosunku do ceny paliwa    

 oferowanego w sprzedaży detalicznej.

         Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2006 r. do godz. 900                                      w sekretariacie Urzędu Gminy w Hannie .

         Otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu                             24 kwietnia 2006 r. o godz. 1000.

       Osobą do kontaktów z oferentami jest Pan Stanisław Pawlik                                  tel. 083 3798023. 

 

 

Hanna 2006.04.08

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-04-08 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-04-08 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-12 10:56:09

Wersja do wydruku...

corner   corner