logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                           Protokół Nr XVII/04

                   sesji Rady Gminy Hanna odbytej w dniu 3 lutego 2004 r.

 

           Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy, obrady trwały od godz. 1015  do godz. 1400 , przewodniczył im  Przewodniczący Rady Gminy Czesław Wygiera, głosy liczył Zastępca Przewodniczącego Marek Kwietniewski.

Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości, zgodnie z załączoną listą obecności, oraz radnych. Stwierdził, że sesja jest prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał, gdyż uczestniczą w niej wszyscy radni .

Następnie  przedstawił porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał i pracy między sesjami.

3.     Sprawozdania i wnioski z pracy komisji Rady Gminy.

4.     Interpelacje radnych oraz wnioski i zapytania.

5.     Uchwalenie budżetu gminy na 2004 rok.

6.     Przyjęcie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady za 2003 rok.

7.     Uchwalenie planów pracy komisji na 2004 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i   
   Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

9.     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10.   Dyskusja.

11.   Zakończenie obrad.

 

           Radny Stanisław Szmidt zgłosił wniosek aby pkt 5 porządku obrad był realizowany po punkcie 8.

Wniosek poddano głosowaniu,

Nazwa dokumentu: Protokół Nr XVII/04 sesji Rady Gminy Hanna odbytej w dniu 3 lutego 2004 r.
Skrócony opis: Protokół Nr XVII/04 sesji Rady Gminy Hanna odbytej w dniu 3 lutego 2004 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Wygiera
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-30 10:52:28
Data udostępnienia informacji: 2004-03-30 10:52:28
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-30 10:59:02

Wersja do wydruku...

corner   corner