logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XII/54/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 26 września 2003 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi.

 

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)  oraz & 22 ust. 1 Statutu Sołectwa Nowy Holeszów, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W związku ze złożoną i przyjętą rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Nowy Holeszów zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających         w tym sołectwie.

 

& 2

Zebranie wyborcze zwołać i przeprowadzić w terminie 30 dni od daty wejścia w życie uchwały.

 

& 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

 

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XII/54/03 Rady Gminy Hanna z dnia 26 września 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi.
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-29 21:20:34
Data udostępnienia informacji: 2004-03-29 21:20:34
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 21:26:28

Wersja do wydruku...

corner   corner