logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XI/50/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,poz.717)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad  zagospodarowania  przestrzennego, postanawia się przystąpić do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

Nazwa dokumentu: Rady Gminy Hanna z dnia 28 sierpnia 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 19:41:01

Wersja do wydruku...

corner   corner