logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                               O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Wójt Gminy Hanna ogłasza przetarg na dostawę ok. 220 ton węgla kamiennego do kotłowni zlokalizowanych w budynkach będących własnością gminy, tj.:

1.     Szkoła Podstawowa w Hannie

2.     Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach

3.     Szkoła Podstawowa w Dańcach

4.     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie

5.     Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach

6.     Urząd Gminy w Hannie

7.     Ośrodek Zdrowia w Hannie

            Dostarczony węgiel powinien pochodzić z kopalni śląskich i odpowiadać następującym parametrom:

- zawartość siarki do 1%

- zawartość popiołu do 5%

- kaloryczność od 27 000 do 30 000 kJ/kg

         Dostawa węgla następowała będzie do w/w budynków sukcesywnie,   w miarę potrzeb zamawiającego, w partiach po ok. 5 000 kg począwszy od              15 października 2005 r. do 15 kwietnia 2006 r.

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

          Oferty z podaniem ceny za 1 tonę węgla i zawierające oświadczenia     o których mowa wyżej, należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy w Hannie do dnia 4 października 2005 r. do godz. 900.

           Przy wyborze oferty jedynym kryterium oceny będzie cena.

           Otwarcie ofert oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 4 października 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego.

             Zaoferowana cena obowiązywać będzie przez cały okres grzewczy, bez możliwości podwyższania.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2005-09-15 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-09-15 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-23 10:43:54

Wersja do wydruku...

corner   corner