logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetarg - wyposażenie w meble i urządzenia - sal lekcyjnych, gabinetów nauczycielskich, szatni i innych pomieszczeń
oraz kuchni ze stolówką w Gimnazjum w Hannie


Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie w meble i urządzenia – sal lekcyjnych,gabinetów nauczycielskich, szatni i innych pomieszczeń oraz kuchni ze stołówką- Gimnazjum w Hannie.

Specyfkację Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Hannie pokoj Nr 7 w godz.730 –1530 lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

  • wyposażenie sal lekcyjnych,gabinetow nauczycielskich,szatni- w meble,
  • wyposażenie kuchni i stołówki w meble i urządzenia wraz z ich instalacją.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określone są w SIWZ.

W przetargu mogą wziąźć udział oferenci którzy spełniają wymogi art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ.

Termin wymagany wykonania zamówienia do 30 grudnia 2004 r.

Wadium nie wymagane.

Kryteria oceny ofert:-

  • cena – 100%.

Miejsce i termin składania ofert-20.12.2004 r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy Hanna pokój Nr 7.

Termin związania z ofertą do 28.12.2004 r.

Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest p.Stranisław Pawlik – UG Hanna, pokój Nr 7, tel.(083)3798023.

 

Hanna, dnia 03 grudzień 2004r.

Wójt Gminy Hanna
inż. Stanisław Trochimiuk

Nazwa dokumentu: Przetarg - wyposażenie w meble i urządzenia - sal lekcyjnych, gabinetów nauczycielskich, szatni i innych pomieszczeń w Gimnazjum w Hannie
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2004-10-03 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2004-10-03 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-09 11:45:26

Wersja do wydruku...

corner   corner