logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetarg nieograniczony dot. przebudowy  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w osiedlu Holeszów PGR.Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B, ogłasza przetarg nieograniczony dot. przebudowy  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w osiedlu Holeszów PGR.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie sieci kanalizacyjnej: PCW 0,20 - 650mb i PCW 0,15 - 501mb, rury osłonowe fi 250 - 42mb. Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej BIOCLERE o przepustowości Qdśr. =45,8 m3 /dobę wraz z infrastrukturą.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia jak i warunków udziału w zamówieniu są określone w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Hannie, pokój Nr 7 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym. Kontakt z P. Stanisławem Pawlikiem tel. (083) 3798023 lub 3798027.

Wymagane wadium - 4500 PLN

Miejsce i termin składania ofert - 08 październik 2004r. do godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Hanna, pokój nr 7.

Otwarcie ofert w dniu 08.10.2004r. o godz. 11-tej w pok. nr 7 UG Hanna.

Termin wykonania zamówienia do 18 grudzień 2004r.

Pozostałe warunki zamówienia określone są w SIWZ.

Wójt Gminy Hanna
inż. Stanisław Trochimiuk

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony dot. przebudowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w osiedlu Holeszów PGR.
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2004-08-17 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2004-08-17 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-23 10:44:24

Wersja do wydruku...

corner   corner