logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetarg nieograniczony dot. sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 100szt.
na terenie gminy Hanna.Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B, ogłasza przetarg nieograniczony dot. Sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ściekow w ilości 100szt. na terenie gminy Hanna.

Przedmiotem przetargu jest sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badania gruntu i wszelkich uzgodnień związanych z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Hanna.
Projekty techniczne dostosować do poszczególnych gospodarstw domowych z zachowaniem Polskich Norm, zaprojektować urządzenia o wysokim stopniu oczyszczania ścieków z osadnikami gnilnymi 2 i więcej komór. Wykazy gospodarstw domowych u zamawiąjącego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Jedynym kryterium ofert jest cena wykonania dokumentacji jednostkowej w danym typie oczyszczalni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Hannie, pokój Nr 7 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym. Kontakt z P. Stanisławem Pawlikiem tel. (083) 3798023 lub 3798027.

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

Miejsce i termin składania ofert - 16 kwiecień 2004r. do godz. 12-tej w Urzędzie Gminy Hanna, pokój nr 7.

Otwarcie ofert w dniu 16.04.2004r. o godz. 13-tej w Sali Konferencyjnej UG Hanna.

Termin wykonania zamówienia do 30 maja 2004r.

Pozostałe warunki zamówienia określone są w SIWZ.

Wójt Gminy Hanna
inż. Stanisław Trochimiuk

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony dot. sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 100szt. na terenie gminy Hanna.
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2003-06-02 23:16:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 23:16:05
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-01 16:37:13

Wersja do wydruku...

corner   corner