logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XV/60/03
Rady Gminy Hanna
 z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna  przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2004 r.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskiwanej przez  nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. (M. P. Nr 50, poz. 787) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.), na podstawie  art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r.    o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,-poz. 1682 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                                 § 1.

Obniża się określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę  1m3  drewna do ceny  80,00 zł , która stanowi podstawę do obliczania podatku leśnego w 2004 r. na obszarze gminy Hanna.

                                                                § 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

                                                                 § 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

                                                                 § 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku leśnego za 2004 r.

Nazwa dokumentu: Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2004 r.
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2003-06-02 22:38:39
Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 22:38:39
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 18:43:13

Wersja do wydruku...

corner   corner