logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Hanna, 2010.01.20

ZP.H.341/1/2010

 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.H.341/1/2010

 

  Zgodnie z art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuję treść SIWZ –

1. Część (1)- odnowienie ciągów pieszych (chodników) w kierunku historycznego rynku w Hannie, w sposób następujący ( załącznik Nr 3);

- koryguje się zapisy w  obu przedmiarach robót obejmujących drogę powiatową nr 1090    w Hannie,

- koryguje się zapisy w przedmiarze robót obejmującego drogę gminną Nr 104138 L,

- koryguje się zapisy w przedmiarze robót obejmującego chodniki i zjazdy przy drodze 

  wojewódzkiej Nr 816 na odcinku od parku do cmentarza katolickiego (lewa strona).

2. Część (2) – modernizacja budynku dawnej ,,Organistówki” w Hannie i adaptacja na cele turystyki kulturowej, w sposób następujący ( zał. Nr 4 );

- koryguje się zapisy w przedmiarze robót, w tym z uzupełnieniem poz. dot. kanalizacji,

  łazienki, wentylacji sufitowej, ilości opraw żarowych oraz elementy informacyjne i    

  wyposażenie wnętrz.

    Jednocześnie na podstawie art.38 ust.2 w/w ustawy, odpowiadam na pytania:

 1.Pytanie; ,,zmiana umiejscowienia skrzynki z licznikiem energi elektrycznej i zamaskowanie rozprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku- nie ujete w przedmiarze robót”.

  Odp. Opisane w zakresie prac- zmiana umiejscowienia skrzynki z licznikiem energii 

 elektrycznej i zamaskowanie instalacji elektrycznej  na budynku, nie podlega 

 kosztorysowaniu ponieważ te prace będą możliwe do wykonania po zakończeniu  

 modernizacji budynku i na warunkach Zakładu Energetycznego „LUBZEL”.

2. Pytanie; ,, W jakim celu oferent ma przedstawić uprawnienia: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych- brak tego rodzaju robót”.

Odp. Zgodnie z pkt.VII.2.3) SIWZ- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym konkretnym przypadku o specjalności

 wodociągowej i kanalizacyjnej  (sanitarnej).

 

       Modyfikacja treści SIWZ nie  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

.

            Zgodnie z art.38 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655 ze zm.) , w związku z modyfikacją   treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  przedłużam  termin składania ofert do dnia 05.02.2010r. do godz. 11:00

                                                                                                          Z  poważaniem

                                                                                                                               Wójt Gminy Hanna

                                                                                                         /-/ Grażyna Kowalik

W za łączeniu  zamieszczam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odnowienie ciągów pieszych (chodników) w kierunku historycznego rynku w Hannie-częśc (1) i część (2) modernizacja budynku dawnej Organistówki w Hannie i adaptację na cele turystyki kulturowej.

Dziękuję za zainteresowanie

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

 

Nazwa dokumentu: Przetarg
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2010-01-07 08:36:19
Data udostępnienia informacji: 2010-01-07 08:36:19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 15:13:52

Wersja do wydruku...

corner   corner