logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

URZĄD GMINY
   Dane podstawowe
      Ważne Instytucje
      Galeria Zdjęć
      Informacje
         Informacja
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Zakres Kompetencji
   Urząd Stanu Cywilnego
   Druki do pobrania

ORGANA WŁADZY
   WÓJT GMINY
      Sekretarz
      Skarbnik
      Przewodniczący Rady
   Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenie Majątkowe Wójta
      Oświadczenie majątkowe Sekretarza
      Oświadczenie majątkowe Skarbnika
      Kierownicy jednostek organizacyjnych
      Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
         Oświadczenia majątkowe radnych do grudzień 2010
      Oświadczenie majątkowe radnych za rok 2011
      oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu wójta gminy
      Oświadczenie majątkowe radnych za rok 2012
      Oświadczenie majątkowe radnych za rok 2013
      Oświadczenie majątkowe radnych z 09.2014
      Oświadczenie majątkowe radnych 12.2014
      Oświadczenie majątkowe radnych za rok 2014
      Oświadczenie majątkowe radnych za rok 2015
      Oświadczenie majątkowe radnych za rok 2016

PRAWO LOKALNE
   Statut
      REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY HANNA
   Budżet
      Uchwały Składu Orzekającego RIO z 29 listopada 2016r.
      uchwała Składu Orzekającego RIO z 20 stycznia 2016 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hanna
      Uchwała Składu Orzekającego RIO z 4 grudnia 2014 r.
      uchwała Składu Orzekającego RIO z 15 stycznia 2014 r.
      opinie RIO do zmiany wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2014 r.
      Opinia RIO do projektu budżetu na 2013 r. i wieloletniej prognozy finansowej
         Uchwała Składu Orzekajacego RIO do projektu budżetu gminy na 2011 r.
         uchwały RIO do projektu budżetu na 2012 rok
      Uchwała Składu Orzekajacego RIO z s tycznia 2017 r.
   Zagospodarowanie przestrzenne
   Uchwały
      Uchwała w sprawie inkasentów
      Uchwała w sprawie terminu płatności
      Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
      Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
      uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
      uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
   Gospodarka komunalna

INNE
   Jednostki organizacyjne
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
         Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
      Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
      Gminna Biblioteka Publiczna
      Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach
      Straż Pożarna
   Jednostki pomocnicze
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

Urzędy Centralne
   Spis adresów

Gminna Komisja Wyborcza
   Uchwały
      Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Hannie
   Obwieszczenia
      Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hanna zarządzonych na dzień 7.05.2017
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Hanna przeprowadzonych w dniu 7 maja 2017 r.
corner   corner