logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Uchwały
   minus Uchwała w sprawie inkasentów
   minus Uchwała w sprawie terminu płatności
   minus Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
   minus Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-12-08 14:02:40 - uchwała Nr I/1/10 w spr. wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Hanna (21.50 kB)
2010-12-08 14:03:40 - uchwała Nr I/2/10 w spr. wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Hannna (23.00 kB)
2010-12-22 10:19:50 - uchwała Nr II/3/10 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej (24.00 kB)
2010-12-22 10:20:56 - uchwała Nr II/4/10 w spr. powołania stałych komisji rady gminy (26.00 kB)
2010-12-22 10:24:50 - uchwała Nr II/6/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PROW - scalanie gruntów w miejscowości Lack, Zaświatycze, Holeszów (23.00 kB)
2010-12-22 10:27:02 - uchwała Nr II/7/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania pod nazwą "Budowa i przebudowa dróg powiatowych Nr 1735L i Nr 1091L - Etap II (24.00 kB)
2010-12-22 10:30:15 - uchwała Nr II/8/10 w spr. powołania przedstawiciela Gminy Hanna do prac w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie (23.00 kB)
2010-12-31 11:48:37 - uchwała Nr III/9/10 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (27.50 kB)
2010-12-31 11:50:12 - uchwała Nr III/10/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna (31.00 kB)
2010-12-31 11:51:23 - uchwała Nr III/11/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (117.50 kB)
2010-12-31 11:53:02 - uchwała Nr III/12/10 w spr. obniżenia sredniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 rok (23.50 kB)
2010-12-31 11:54:32 - uchwała Nr III/13/10 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (22.50 kB)
2010-12-31 11:55:20 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (71.00 kB)
2010-12-31 11:56:59 - uchwała Nr III/14/10 w spr. ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji i przewodniczącym jednostek pomocniczych (26.00 kB)
2010-12-31 11:58:08 - uchwała Nr III/15/10 w spr. ustalenia wysokości dietoryczałtu Przewodniczacemu Rady Gminy Hanna (22.00 kB)

Nazwa dokumentu: uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2010-12-08 14:00:37
Data udostępnienia informacji: 2010-12-08 14:00:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 10:40:44

Wersja do wydruku...

corner   corner