logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Uchwały
   minus Uchwała w sprawie inkasentów
   minus Uchwała w sprawie terminu płatności
   minus Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
   minus Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-11-27 13:52:52 - Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hanna (21.00 kB)
2006-11-27 13:52:52 - Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hanna (21.00 kB)
2006-11-27 13:54:44 - Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna (21.00 kB)
2006-12-15 13:55:44 - Uchwała Nr II/3/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (0.00 B)
2006-12-15 13:57:03 - Uchwała Nr II/4/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Hanna do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta (0.00 B)
2006-12-15 13:57:47 - Uchwała Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna (22.50 kB)
2006-12-15 13:58:39 - Uchwała Nr II/6/06 w sprawie powołania stałych komisji rady gminy (23.00 kB)
2006-12-28 14:00:37 - Uchwała Nr III/8/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2007 r (22.50 kB)
2006-12-28 14:01:37 - Uchwała Nr III/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2007 r (29.00 kB)
2006-12-28 14:02:21 - Uchwała Nr III/10/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2007 r (22.50 kB)
2006-12-28 14:03:26 - Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa (25.00 kB)
2006-12-28 14:04:26 - Uchwała Nr III/12/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Hanna oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczyciels (23.00 kB)
2007-01-19 14:06:07 - Uchwała Nr IV/13/07 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna (24.50 kB)
2007-01-19 14:07:32 - Uchwała Nr IV/14/07 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich (0.00 B)
2007-01-19 14:08:35 - Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2007 rok (24.50 kB)
2007-01-19 14:09:26 - Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2007 rok (26.00 kB)
2007-01-19 14:10:12 - Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok (25.50 kB)
2007-01-19 14:11:27 - Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Hanna do podpisania wniosku o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa dla (22.00 kB)
2007-01-19 14:12:23 - Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki (21.50 kB)
2007-01-19 14:13:29 - Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie odwołania sekretarza gminy (20.50 kB)
2007-01-19 14:14:19 - Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie powołania sekretarza gminy (20.50 kB)
2007-02-27 14:15:27 - Uchwała Nr V/23/07 w sprawie deklaracji przystąpienia do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (21.50 kB)
2007-02-27 14:16:42 - Uchwała Nr V/24/07 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (48.50 kB)
2007-02-27 14:17:26 - Uchwała Nr V/25/07 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy (27.50 kB)
2007-02-27 14:18:24 - Uchwała Nr V/26/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/03 Rady Gminy Hanna z dnia 18 marca 2003 r (25.00 kB)
2007-04-27 14:21:18 - Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa - o (30.00 kB)
2007-04-27 14:22:10 - Uchwała Nr VII/31/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hanna (22.50 kB)
2007-04-27 14:23:00 - Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczn (22.50 kB)
2007-05-30 14:24:12 - Uchwała Nr VIII/33/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 (26.00 kB)
2007-05-30 14:25:22 - Uchwała Nr VIII/34/07 w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Hannie (25.50 kB)
2007-05-30 14:26:09 - Uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu (21.50 kB)
2007-07-10 14:27:53 - Uchwała Nr IX/37/07 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Hanna – Sołectw Dołhobrody i Zaświatycze (22.00 kB)
2007-07-10 14:28:33 - Uchwała Nr IX/38/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/07 Rady Gminy Hanna z dnia 27 kwietnia 2007 r (21.50 kB)
2007-07-10 14:29:31 - Uchwała Nr IX/39/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie (22.50 kB)
2007-07-10 14:30:07 - Uchwała Nr IX/40/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników szkół z terenu gminy Hanna oraz Gminnego Ośrodka Kultury i (22.50 kB)
2007-07-10 14:30:50 - Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie (22.50 kB)
2007-07-10 14:31:24 - Uchwała Nr IX/42/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników szkół z terenu gminy Hanna oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie (22.50 kB)
2007-07-10 14:32:00 - Uchwała Nr IX/43/07 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej (0.00 B)
2007-08-03 10:14:42 - Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Nr X/45/07 (20.50 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/56/07 w spr. zarządzenia wyborów Sołtysa Wsi Zaświatycze (21.00 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/55/07 w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Hanna (0.00 B)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/52/07w spr. pomocy finansowej powiatowi ( droga w Lacku) (25.50 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/54/07 w sprawie zaciagnięcia kredytu (230.000 zł) (24.00 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/51/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) (26.50 kB)
2007-08-30 12:24:36 - uchwała Nr XI/46/07 w spr. stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego L. Hasiuka (21.00 kB)
2007-08-30 12:26:40 - uchwała Nr XI/47/07 w spr. odwołania skarbnika gminy (H. Baj) (21.00 kB)
2007-08-30 12:28:32 - uchwała Nr XI/48/07 w spr. powołania skarbnika (U. Grobelko) (21.00 kB)
2007-08-30 12:31:17 - uchwała Nr XI/49/07 w spr. powołania sekretarza gminy (T. Józefczaka) (20.50 kB)
2007-08-30 12:32:51 - uchwała Nr XI/50/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi wlodawskiemu (25.50 kB)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/60/07 w spr. uchwalenia Statutu GOPS w Hannie (22.50 kB)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/59/07 w spr. zaciagnięcia kredytu (21.50 kB)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/57/07 w spr. deklaracji współfinansowania modernizacji i budowy dróg powiatowych (0.00 B)
2007-10-04 00:00:00 - Statut GOPS w Hannie (45.00 kB)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/61/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XI/52/07 (21.50 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/62/07 w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Hanna na lata 2007-2010 (29.00 kB)
2007-11-23 00:00:00 - Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Hanna na lata 2007 - 2010 (0.00 B)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/63/07 w spr. obniżenia sredniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2008 rok (27.00 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/64/07 w spr. obniżenia sredniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2008 rok (26.50 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/65/07 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2008 r. (29.50 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/66/07 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok (0.00 B)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/68/07 w spr. powiadomienia Sekretarza Gminy Hanna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku (29.00 kB)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/69/07 w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Hanna oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (22.00 kB)
2007-12-28 00:00:00 - Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmine oraz zasad wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 r. c.d. (0.00 B)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/70/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII/66/07 (21.50 kB)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/71/07 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. (0.00 B)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/72/07 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (28.00 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/75/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do Sytowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" (30.00 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/76/08 w spr. przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2007 r. (45.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/77/08 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2008 r. (24.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2008 rok (26.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/78/08 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gmina na 2008 r. (26.00 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/79/08 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok (25.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/80/08 w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpł (0.00 B)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/81/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach (25.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/82/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie (21.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/83/08 w spr. zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Dańcach (21.50 kB)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI/84/08 w spr. zbycia nieruchomości (25.50 kB)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI/85/08 w spr. uzupełnienia składu komisji rady gminy (25.00 kB)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI86/08 w spr. przyznania wójtowi gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok (0.00 B)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI/87/08 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu (26.50 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/91/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "E-powiat włodawski" (24.50 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/92/08 w spr. pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu (24.50 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/93/08 w spr. pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego w zakresie współfinansowania "budowy i przebudowy dróg powiatowych (23.00 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/94/08 w spr. sposobu dokumentowania pozbywania się odpadów zebranych na terenie nieruchomości (21.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/95/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach (21.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/96/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie (21.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/97/08 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Hanna (0.00 B)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/98/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie (22.00 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/99/08 w spr. uchylenia uchwały Nr XVI/84/08 (21.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/100/08 w spr. zbycia nieruchomości (26.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/101/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) (23.00 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/102/08 w spr. udzielenia pełnomocnictwa (0.00 B)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/104/08 w spr. uchylenia uchwał Nr XVIII/95/08 i Nr XVIII/96/08 (21.50 kB)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/105/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach (21.50 kB)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/106/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie (21.50 kB)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/107/08 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Hanna (0.00 B)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/108/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie (22.00 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/109/08 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wode pobieraną z wodociągu gminnego (24.00 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/110/08 w spr. ustalenia stawki za ścieki komunalne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej (22.50 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/111/08 w spr. nabycia nieruchomości (22.00 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/112/08 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi (21.00 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/115/08 w spr. zatwierdzenia projektu realizowanego przez UG Hanna w ramach działania 9.1.1. Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Zobaczyć świat okiem przedszkolaka- edukacja prz (22.50 kB)
2008-07-30 11:06:58 - uchwała nr XX/113/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (0.00 B)
2008-08-29 11:10:50 - uchwała nr XXI-117 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi lack (20.50 kB)
2008-08-29 11:50:47 - uchwała nr XXI-118 w sprawie zbycia nieruchomości (0.00 B)
2008-08-29 11:52:25 - uchwała nr XXI-119 w spr. zbycia nieruchomości (24.50 kB)
2008-08-29 12:01:36 - uchwała ne XXI/120 w spr. zbycia nieruchomości (23.00 kB)
2008-08-29 12:02:55 - uchwała nr XXI/121 w spr. zbycia nieruchomości (23.50 kB)
2008-08-29 12:04:25 - uchwała nr XXI/122 w spr. wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych (22.00 kB)
2008-08-29 12:05:51 - uchwała nr XXI/123 w spr. zmian w Statucie GOPS w Hannie (30.00 kB)
2008-08-29 12:06:53 - uchwała ne XXI/124 w spr. uchwalenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina na lata 2008-2013" (29.00 kB)
2008-08-29 12:08:26 - zał. "Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013" (103.00 kB)
2008-08-29 12:09:59 - uchwała nr XXI/125 w spr. przystapienia Gminy Hanna do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Priorytet VII Kultura, turystyyk (23.00 kB)
2008-08-29 12:14:25 - uchwała nr XXI/126 w spr. przyjecia Statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie (21.00 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/127/08 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym (81.50 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/128/08 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (23.00 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/129/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu (22.50 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/131/08 w spr. okreslenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (52.00 kB)
2006-11-27 13:54:44 - Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna (21.00 kB)
2006-12-15 13:55:44 - Uchwała Nr II/3/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (0.00 B)
2006-12-15 13:57:03 - Uchwała Nr II/4/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Hanna do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta (0.00 B)
2006-12-15 13:57:47 - Uchwała Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna (22.50 kB)
2006-12-15 13:58:39 - Uchwała Nr II/6/06 w sprawie powołania stałych komisji rady gminy (23.00 kB)
2006-12-28 14:00:37 - Uchwała Nr III/8/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2007 r (22.50 kB)
2006-12-28 14:01:37 - Uchwała Nr III/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2007 r (29.00 kB)
2006-12-28 14:02:21 - Uchwała Nr III/10/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2007 r (22.50 kB)
2006-12-28 14:03:26 - Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa (25.00 kB)
2006-12-28 14:04:26 - Uchwała Nr III/12/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Hanna oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczyciels (23.00 kB)
2007-01-19 14:06:07 - Uchwała Nr IV/13/07 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna (24.50 kB)
2007-01-19 14:07:32 - Uchwała Nr IV/14/07 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich (0.00 B)
2007-01-19 14:08:35 - Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2007 rok (24.50 kB)
2007-01-19 14:09:26 - Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2007 rok (26.00 kB)
2007-01-19 14:10:12 - Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok (25.50 kB)
2007-01-19 14:11:27 - Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Hanna do podpisania wniosku o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa dla (22.00 kB)
2007-01-19 14:12:23 - Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki (21.50 kB)
2007-01-19 14:13:29 - Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie odwołania sekretarza gminy (20.50 kB)
2007-01-19 14:14:19 - Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie powołania sekretarza gminy (20.50 kB)
2007-02-27 14:15:27 - Uchwała Nr V/23/07 w sprawie deklaracji przystąpienia do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (21.50 kB)
2007-02-27 14:16:42 - Uchwała Nr V/24/07 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (48.50 kB)
2007-02-27 14:17:26 - Uchwała Nr V/25/07 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy (27.50 kB)
2007-02-27 14:18:24 - Uchwała Nr V/26/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/03 Rady Gminy Hanna z dnia 18 marca 2003 r (25.00 kB)
2007-04-27 14:21:18 - Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa - o (30.00 kB)
2007-04-27 14:22:10 - Uchwała Nr VII/31/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hanna (22.50 kB)
2007-04-27 14:23:00 - Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczn (22.50 kB)
2007-05-30 14:24:12 - Uchwała Nr VIII/33/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 (26.00 kB)
2007-05-30 14:25:22 - Uchwała Nr VIII/34/07 w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Hannie (25.50 kB)
2007-05-30 14:26:09 - Uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu (21.50 kB)
2007-07-10 14:27:53 - Uchwała Nr IX/37/07 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Hanna – Sołectw Dołhobrody i Zaświatycze (22.00 kB)
2007-07-10 14:28:33 - Uchwała Nr IX/38/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/07 Rady Gminy Hanna z dnia 27 kwietnia 2007 r (21.50 kB)
2007-07-10 14:29:31 - Uchwała Nr IX/39/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie (22.50 kB)
2007-07-10 14:30:07 - Uchwała Nr IX/40/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników szkół z terenu gminy Hanna oraz Gminnego Ośrodka Kultury i (22.50 kB)
2007-07-10 14:30:50 - Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie (22.50 kB)
2007-07-10 14:31:24 - Uchwała Nr IX/42/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników szkół z terenu gminy Hanna oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie (22.50 kB)
2007-07-10 14:32:00 - Uchwała Nr IX/43/07 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej (0.00 B)
2007-08-03 10:14:42 - Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Nr X/45/07 (20.50 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/51/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) (26.50 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/54/07 w sprawie zaciagnięcia kredytu (230.000 zł) (24.00 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/52/07w spr. pomocy finansowej powiatowi ( droga w Lacku) (25.50 kB)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/55/07 w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Hanna (0.00 B)
2007-08-30 00:00:00 - uchwała Nr XI/56/07 w spr. zarządzenia wyborów Sołtysa Wsi Zaświatycze (21.00 kB)
2007-08-30 12:24:36 - uchwała Nr XI/46/07 w spr. stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego L. Hasiuka (21.00 kB)
2007-08-30 12:26:40 - uchwała Nr XI/47/07 w spr. odwołania skarbnika gminy (H. Baj) (21.00 kB)
2007-08-30 12:28:32 - uchwała Nr XI/48/07 w spr. powołania skarbnika (U. Grobelko) (21.00 kB)
2007-08-30 12:31:17 - uchwała Nr XI/49/07 w spr. powołania sekretarza gminy (T. Józefczaka) (20.50 kB)
2007-08-30 12:32:51 - uchwała Nr XI/50/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi wlodawskiemu (25.50 kB)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/60/07 w spr. uchwalenia Statutu GOPS w Hannie (22.50 kB)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/61/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XI/52/07 (21.50 kB)
2007-10-04 00:00:00 - Statut GOPS w Hannie (45.00 kB)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/57/07 w spr. deklaracji współfinansowania modernizacji i budowy dróg powiatowych (0.00 B)
2007-10-04 00:00:00 - uchwała Nr XII/59/07 w spr. zaciagnięcia kredytu (21.50 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/68/07 w spr. powiadomienia Sekretarza Gminy Hanna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku (29.00 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/66/07 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok (0.00 B)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/65/07 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2008 r. (29.50 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/64/07 w spr. obniżenia sredniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2008 rok (26.50 kB)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/63/07 w spr. obniżenia sredniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2008 rok (27.00 kB)
2007-11-23 00:00:00 - Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Hanna na lata 2007 - 2010 (0.00 B)
2007-11-23 00:00:00 - uchwała Nr XIII/62/07 w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Hanna na lata 2007-2010 (29.00 kB)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/72/07 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (28.00 kB)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/71/07 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. (0.00 B)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/70/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII/66/07 (21.50 kB)
2007-12-28 00:00:00 - Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmine oraz zasad wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 r. c.d. (0.00 B)
2007-12-28 00:00:00 - uchwała Nr XIV/69/07 w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Hanna oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (22.00 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/83/08 w spr. zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Dańcach (21.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/82/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie (21.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/81/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach (25.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/80/08 w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpł (0.00 B)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/79/08 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok (25.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/78/08 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gmina na 2008 r. (26.00 kB)
2008-01-31 00:00:00 - Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2008 rok (26.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/77/08 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2008 r. (24.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/76/08 w spr. przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2007 r. (45.50 kB)
2008-01-31 00:00:00 - uchwała Nr XV/75/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do Sytowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" (30.00 kB)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI/87/08 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu (26.50 kB)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI86/08 w spr. przyznania wójtowi gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok (0.00 B)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI/85/08 w spr. uzupełnienia składu komisji rady gminy (25.00 kB)
2008-02-28 00:00:00 - uchwała Nr XVI/84/08 w spr. zbycia nieruchomości (25.50 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/94/08 w spr. sposobu dokumentowania pozbywania się odpadów zebranych na terenie nieruchomości (21.50 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/93/08 w spr. pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego w zakresie współfinansowania "budowy i przebudowy dróg powiatowych (23.00 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/92/08 w spr. pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu (24.50 kB)
2008-04-29 00:00:00 - uchwała Nr XVII/91/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "E-powiat włodawski" (24.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/102/08 w spr. udzielenia pełnomocnictwa (0.00 B)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/101/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) (23.00 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/100/08 w spr. zbycia nieruchomości (26.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/99/08 w spr. uchylenia uchwały Nr XVI/84/08 (21.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/98/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie (22.00 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/97/08 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Hanna (0.00 B)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/96/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie (21.50 kB)
2008-05-20 00:00:00 - uchwała Nr XVIII/95/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach (21.50 kB)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/108/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie (22.00 kB)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/107/08 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Hanna (0.00 B)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/106/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie (21.50 kB)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/105/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach (21.50 kB)
2008-05-31 00:00:00 - uchwała Nr XIX/104/08 w spr. uchylenia uchwał Nr XVIII/95/08 i Nr XVIII/96/08 (21.50 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/109/08 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wode pobieraną z wodociągu gminnego (24.00 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/110/08 w spr. ustalenia stawki za ścieki komunalne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej (22.50 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/111/08 w spr. nabycia nieruchomości (22.00 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/112/08 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi (21.00 kB)
2008-06-30 00:00:00 - uchwała Nr XX/115/08 w spr. zatwierdzenia projektu realizowanego przez UG Hanna w ramach działania 9.1.1. Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Zobaczyć świat okiem przedszkolaka- edukacja prz (22.50 kB)
2008-07-30 11:06:58 - uchwała nr XX/113/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (0.00 B)
2008-08-29 11:10:50 - uchwała nr XXI-117 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi lack (20.50 kB)
2008-08-29 11:50:47 - uchwała nr XXI-118 w sprawie zbycia nieruchomości (0.00 B)
2008-08-29 11:52:25 - uchwała nr XXI-119 w spr. zbycia nieruchomości (24.50 kB)
2008-08-29 12:01:36 - uchwała ne XXI/120 w spr. zbycia nieruchomości (23.00 kB)
2008-08-29 12:02:55 - uchwała nr XXI/121 w spr. zbycia nieruchomości (23.50 kB)
2008-08-29 12:04:25 - uchwała nr XXI/122 w spr. wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych (22.00 kB)
2008-08-29 12:05:51 - uchwała nr XXI/123 w spr. zmian w Statucie GOPS w Hannie (30.00 kB)
2008-08-29 12:06:53 - uchwała ne XXI/124 w spr. uchwalenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina na lata 2008-2013" (29.00 kB)
2008-08-29 12:08:26 - zał. "Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013" (103.00 kB)
2008-08-29 12:09:59 - uchwała nr XXI/125 w spr. przystapienia Gminy Hanna do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Priorytet VII Kultura, turystyyk (23.00 kB)
2008-08-29 12:14:25 - uchwała nr XXI/126 w spr. przyjecia Statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie (21.00 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/127/08 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym (81.50 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/128/08 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (23.00 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/129/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu (22.50 kB)
2008-09-25 00:00:00 - uchwała Nr XXII/131/08 w spr. okreslenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (52.00 kB)
2008-12-03 13:34:49 - uchwała Nr XXIV/133 w spr. zmiany granic jednostek pomocniczych (27.00 kB)
2008-12-03 13:37:03 - uchwała Nr XXIV/134/08 w spr. partnerskiego projektu Powiatu Włodawskiego i Gminy Hanna obejmujacego budowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Hanna (21.50 kB)
2008-12-03 13:41:59 - uchwała Nr XXIV/135/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego (23.50 kB)
2008-12-03 13:43:14 - uchwała Nr XXIV/136/08 zmieniajaca uchwałę Nr IV/13/07 (24.00 kB)
2008-12-03 13:44:15 - uchwała Nr XXIV/137/08 w spr. utworzenia punktu przedszkolnego (26.00 kB)
2008-12-03 13:46:04 - uchwała Nr XXIV/138/08 w spr. uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (21.50 kB)
2009-08-04 14:47:55 - Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Hanna (482.00 kB)
2008-12-03 13:48:28 - uchwała Nr XXIV/140/08 w spr. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2009 r. (23.50 kB)
2008-12-03 13:49:57 - uchwała Nr XXIV/141/08 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedazy drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2009 r. (23.00 kB)
2008-12-03 13:51:42 - uchwała Nr XXIV/142/08 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. (29.50 kB)
2008-12-03 13:53:09 - uchwała Nr XXIV/143/08 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. (107.50 kB)
2008-12-03 13:54:47 - uchwała Nr XXIV/144/08 w spr. uchylenia uchwał Nr XXI/122/08 , Nr XXI/123/08 i Nr XXII/128/08 (22.50 kB)
2009-02-03 13:07:41 - uchwała Nr XXVI/146/08 w spr. przystąpienia do Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" (27.00 kB)
2009-02-03 13:11:31 - uchwała Nr XXVI/147/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Wirtualne Powiaty. Etap III. (28.00 kB)
2009-02-03 13:14:13 - uchwała Nr XXVI/148/08 w spr. określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP (22.00 kB)
2009-02-03 13:15:43 - uchwała Nr XXVI/149/08 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok (21.50 kB)
2009-02-03 13:16:52 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. (56.00 kB)
2009-02-03 13:17:54 - uchwała Nr XXVI/150/08 w spr. nabycia nieruchomości (22.50 kB)
2009-02-03 13:24:31 - uchwała Nr XXVI/151/08 w spr. zbycia nieruchomości (0.00 B)
2009-02-03 13:26:34 - uchwała Nr XXVII/154/09 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. (22.00 kB)
2009-02-03 13:27:55 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. (71.00 kB)
2009-02-03 13:29:55 - uchwała Nr XXVII/155/09 w spr. okreslenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasilki okresowe (46.00 kB)
2009-02-03 13:35:03 - uchwała Nr XXVII/157/09 w spr. uchwalenia zmian w Statucie GOPS Hanna (31.50 kB)
2009-02-03 13:36:32 - uchwała Nr XXVII/158/09 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2009 r. (20.50 kB)
2009-02-03 13:39:24 - Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2009 r. (26.50 kB)
2009-02-03 13:41:24 - uchwała Nr XXVII/159/09 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2009 r. (22.50 kB)
2009-02-03 13:42:49 - uchwała Nr XXVII/160/09 w spr. przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy hanna za 2008 rok (43.50 kB)
2009-02-03 13:43:53 - uchwała Nr XXVII/161/09 w spr. przyjęcia Statutu punktu przedszkolnego (21.50 kB)
2009-02-03 13:44:30 - Statut Punktu Przedszkolnego (79.00 kB)
2009-02-03 13:46:38 - uchwała Nr XXVII/162/09 w spr. uchylenia uchwały Nr XV/81/08 (21.50 kB)
2009-02-03 13:49:33 - uchwała Nr XXVII/163/09 zmieniajaca uchwałę Nr XXII/131/08 (23.50 kB)
2009-02-03 13:50:39 - uchwała Nr XXVII/164/09 w spr. przyznania Wójtowi Gminy Hanna dodatkowego wynagrodzenia za 2008 rok (22.00 kB)
2009-04-14 12:45:05 - uchwała Nr XXVIII/165/09 w spr. regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom (26.50 kB)
2009-04-14 12:48:30 - Regulamin określajacy wysokość stawek i szczgółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za wysługe lat, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do (73.00 kB)
2009-04-14 12:50:05 - uchwała Nr XXVIII/166/09 w spr. regulaminu przyznawania nagród nauczycielom (22.50 kB)
2009-04-14 12:55:15 - Regulamin określajacy kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Hanna (60.50 kB)
2009-04-14 12:56:22 - uchwała Nr XXVIII/167/09 w spr. zatwierdzenia planów odnowy miejscowości (26.00 kB)
2009-04-14 12:57:19 - Plan Odnowy Miejscowości Hanna (0.00 B)
2009-04-14 12:58:10 - Plan Odnowy Miejscowości Kuzawka (0.00 B)
2009-04-14 12:59:15 - uchwała Nr XXVIII/168/09 w spr. nabycia nieruchomości (26.00 kB)
2009-04-14 13:00:47 - uchwała Nr XXVIII/169/09 w spr. przyjęcia zmian do Statutu Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (26.50 kB)
2009-04-14 13:02:34 - uchwała Nr XXVIII/171/09 w spr. uchylenia uchwały Nr XXVII/157/09 Rady Gminy Hanna z dnia 28 stycznia 2009 r. (22.00 kB)
2009-04-30 12:21:12 - uchwała Nr XXIX/172/09 w spr. udzielenia poręczenia pożyczki dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (22.00 kB)
2009-04-30 12:23:04 - uchwała Nr XXIX/174/09 w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hanna (22.50 kB)
2009-04-30 12:25:34 - uchwała Nr XXIX/175/09 w spr. zatwierdzenia projektu pt.: "Gospodyni w nowej roli" złożonego na konkurs nr 1/POKL/6.3/2008 w ramach działania 6.3 Inicjatywy lokalne (22.50 kB)
2009-04-30 12:26:58 - uchwała Nr XXIX/176/09 w spr. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej (21.00 kB)
2009-08-04 14:32:28 - uchwała Nr XXX/177/09 w spr. wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (21.00 kB)
2009-08-04 14:34:04 - uchwała Nr XXX/178/09 w spr. przystapienia w 2010 r. do realizacji projektu "Modernizacja budynku dawnej Organistówki" (23.50 kB)
2009-08-04 14:35:58 - uchwała Nr XXX/179/09 zmieniajaca uchwałę Nr XXIX/172//09 (27.00 kB)
2009-08-04 14:38:21 - uchwała Nr XXX/180/09 w spr. przystapienia do Związku Partnerskiego JST woj. lubelskiego w zakresie zmiany sposobu oświetlenia (26.00 kB)
2009-08-04 14:40:16 - uchwała Nr XXX/181/09 w spr. przystapienia w 2010 r. do realizacji projektu "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Janówce (23.50 kB)
2009-08-24 13:35:48 - uchwała Nr XXXI/183/09 w spr. zaciągnięcia kredytu (24.50 kB)
2009-08-24 13:37:29 - uchwała Nr XXXI/185/09 w spr. zatwierdzxenia Planu Odnowy Miejscowości Dołhobrody (22.00 kB)
2009-08-25 13:33:15 - Plan Odnowy Miejscowości Dołhobrody (3.14 MB)
2009-09-28 10:31:29 - uchwała Nr XXXII/186/09 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu (24.00 kB)
2009-09-28 10:32:32 - uchwała Nr XXXII/188/09 w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej (22.50 kB)
2009-09-28 10:33:36 - uchwała Nr XXXII/189/09 w spr. zbycia nieruchomości (22.50 kB)
2009-09-28 10:35:14 - uchwała Nr XXXII/190/09 w spr. przystapienia w 2010 r. do realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 1041L" (23.50 kB)
2009-09-28 10:36:49 - uchwała Nr XXXII/191/09 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi w zakresie scalania gruntów wsi Lack, Zaświatycze, Holeszów (22.00 kB)
2009-11-06 10:23:11 - uchwała Nr XXXIII/192/09 w spr. zmiany uchwały Nr XI/55/07 "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy hanna na lata 2007 - 2013 (37.00 kB)
2009-11-06 10:25:36 - uchwała Nr XXXIII/193/09 w spr. "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hanna" (24.50 kB)
2009-11-06 10:27:57 - Regulamin..... (64.00 kB)
2009-11-06 10:28:29 - wniosek (76.71 kB)
2009-11-06 10:29:36 - wydatki kwalifikowane (26.50 kB)
2009-11-06 10:30:27 - uchwała Nr XXXIII/194/09 w sprawie zbycia nieruchomości (24.50 kB)
2009-11-06 10:31:19 - uchwała Nr XXXIII/195/09 w spr. zamiany działek (24.00 kB)
2009-11-06 10:32:25 - uchwała Nr XXXIII/196/09 w spr. udzielenia dotacji dla OSP w Zaświatyczach (21.50 kB)
2009-11-06 10:35:01 - uchwała Nr XXXIII/197/09 zmieniajaca uchwałę Nr XXXII/191/09 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PROW - scalanie gruntów w m (24.50 kB)
2009-12-14 13:02:16 - uchwała Nr XXXIV/199/09 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie gminy Hanna na 2010 r. (29.50 kB)
2009-12-14 13:03:39 - uchwała Nr XXXIV/200/09 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. (96.50 kB)
2009-12-14 13:05:32 - uchwała Nr XXXIV/201/09 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi Holeszów (21.00 kB)
2010-01-08 10:29:04 - uchwała Nr XXXV/203/09 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2010 rok (21.50 kB)
2010-01-08 10:29:58 - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2010 r. (56.00 kB)
2010-01-08 10:31:07 - uchwała Nr XXXV/204/09 w spr. zbycia nieruchomości (54.50 kB)
2010-01-08 10:32:48 - uchwała Nr XXXV/206/09 w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespole szkół (23.50 kB)
2010-01-08 10:34:56 - załącznik do uchwały Nr XXXV/206/09 (26.00 kB)
2010-01-08 10:36:22 - uchwała Nr XXXV/207/09 w spr. rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Kaźmieruka na działalność Wójta Gminy Hanna (21.50 kB)
2010-01-08 10:37:09 - załącznik do uchwały Nr XXXV/207/09 (31.00 kB)
2010-01-08 10:38:37 - uchwała Nr XXXV/208/09 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok (104.00 kB)
2010-01-08 10:40:29 - uchwała Nr XXXV/209/09 w spr. ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji i przewodniczącym jednostek pomocniczych (24.50 kB)
2010-02-01 14:47:59 - uchwała Nr XXXVI/211/10 w spr. określenia trybu i zakresu kontroli udzielonych z budżetu gminy Hanna dotacji dla szkół (33.50 kB)
2010-02-01 14:49:11 - uchwała nr XXXVI/212/10 w spr. zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt (30.00 kB)
2010-02-01 14:50:35 - uchwała nr XXXVI/213/10 w spr. przyjecia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy hanna za 20009 r. (42.00 kB)
2010-02-01 14:51:50 - uchwała nr XXXVI/214/10 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2010 r. (20.50 kB)
2010-02-01 14:52:29 - Plan pracy Rady Gminy na 2010 r. (26.50 kB)
2010-02-01 14:53:42 - uchwała nr XXXVI/215/10 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2010 r. (22.50 kB)
2010-02-01 14:54:23 - plan pracy komisji budżetowej na 2010 r. (23.50 kB)
2010-02-01 14:56:02 - plan pracy komisji oświaty na 2010 r. (24.50 kB)
2010-02-01 14:56:41 - plan pracy komisji rewizyjnej na 2010 r. (25.50 kB)
2010-02-01 14:57:37 - uchwała ne XXXVI/216/10 w spr. zarzadzenia wyborów sołtysa wsi Dańce (21.00 kB)
2010-02-01 14:58:47 - uchwała nr XXXVI/217/10 w spr. przyznania wójtowi gminy Hanna dodatkowego wynagrodzenia za 2009 r. (22.00 kB)
2010-02-01 14:59:38 - uchwała nr XXXVI/218/10 w spr. zbycia nieruchomości (23.00 kB)
2010-02-01 15:00:47 - uchwała nr XXXVI/219/10 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na eok 2010 (22.00 kB)
2010-02-01 15:01:41 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r. (71.00 kB)
2010-02-01 15:02:38 - uchwała nr XXXVI/220/10 w spr. odwołania sekretarza gminy (21.00 kB)
2010-03-17 09:10:27 - uchwała nr XXXVII/221/10 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (21.00 kB)
2010-03-17 09:18:36 - uchwała nr XXXVII/222/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania pod nazwą "Budowa i przebudowa dróg powiatowych - Etap II" (23.50 kB)
2010-03-17 09:27:26 - uchwała nr XXXVII/223/10 w spr. zmiany Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (23.50 kB)
2010-03-17 09:29:01 - uchwała nr XXXVII/224/10 w spr. przyjęcia Statutu Mędzygminnego Związku Celowego z/s we Włodawie (21.50 kB)
2010-03-17 09:29:58 - załącznik do uchwały nr XXXVII/224/10 - Statut MZC z/s we Włodawie (66.00 kB)
2010-03-17 09:33:55 - uchwała nr XXXVII/225/10 w spr. udzielenia Samorzadowi Województwa Lubelskiego pomocy rzeczowej w postaci robocizny i materiałów budowlanych w zakresie odnowy ciągów pieszych - chodników przy d (24.50 kB)
2010-05-06 11:30:59 - uchwała nr XXXVIII/227/10 w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hanna (22.50 kB)
2010-05-06 11:33:08 - uchwała nr XXXVIII/228/10 w spr. wytycznych nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Hanna (59.00 kB)
2010-05-06 11:34:53 - uchwała nr XXXVIII/229/10 w spr. rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Dżegana na działalność Wójta Gminy Hanna (21.50 kB)
2010-05-06 11:35:43 - załącznik do uchwały nr XXXVIII/229/10 (24.50 kB)
2010-05-06 11:36:43 - uchwała nr XXXVIII/230/10 w spr. zbycia nieruchomości (23.00 kB)
2010-06-10 12:07:55 - uchwała nr XXXIX/233/10 w sprawie wyboru delegata do MZC we Włodawie (22.50 kB)
2010-06-10 12:13:23 - uchwała nr 232/10 w spr. kredytu na pokrycie deficytu budzetowego (16.60 kB)
2010-07-27 14:24:48 - uchwała nr XL/235 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Hanna (24.50 kB)
2010-07-27 14:38:36 - uchwała nr XL/236 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lack (24.50 kB)
2010-07-27 14:39:15 - Plan Odnowy Miejscowości Lack (145.50 kB)
2010-07-27 14:40:27 - uchwała nr XL/237 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Holeszów (24.50 kB)
2010-07-27 14:41:52 - uchwała nr XL/238 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaświatycze (24.50 kB)
2010-07-27 14:43:27 - Plan Odnowy Miejscowości Zaświatycze (3.01 MB)
2010-07-27 14:45:36 - uchwała ne XL/239 w spr. przystąpienia w 2011 r. do realizacji w ramach PROW projektu pt. "Modernizacja sali widowiskowej w GOKiS w Hannie" (27.00 kB)
2010-07-27 14:47:42 - uchwała Nr XL/240 w spr. przystapienia w 2011 r. do realizacji w ramach PROW projektu pt. Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Kuzawka, Dołhobrody, Lack, Holeszów, Nowy Ho (27.00 kB)
2010-07-27 14:50:50 - uchwała nr XL/241 w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (27.00 kB)
2010-07-27 14:56:47 - Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Hanna (0.00 B)
2010-08-11 12:13:58 - uchwała nr XLI/242 w spr. nadania nazwy ulicy w Hannie (25.50 kB)
2010-08-11 12:15:32 - uchwała nr XLI/243 w spr. zasad i trybu nadawania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Hanna (45.50 kB)
2010-08-11 12:16:50 - uchwała nr XLI/244 w spr. nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Hanna (25.00 kB)
2010-09-13 12:00:45 - uchwała nr XLII/247 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (45.00 kB)
2010-09-13 12:01:32 - załącznik nr 1 do uchwały XLII/247 (47.50 kB)
2010-09-13 12:02:16 - załącznik nr 2 do uchwały XLII/247 (44.50 kB)
2010-09-13 12:03:10 - uchwała nr XLII/248 w spr. zbycia nieruchomości (24.50 kB)
2010-09-13 12:04:35 - uchwała nr XLII/249 w spr. wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości gruntowej (21.50 kB)
2010-09-13 12:05:25 - uchwała nr XLII/250 w spr. udzielenia pomocy finansowej (23.50 kB)
2010-10-01 12:16:47 - uchwała nr XLIII/252 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzyst (58.50 kB)
2010-10-01 12:18:12 - uchwała nr XLIII/253 w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (25.00 kB)
2010-10-01 12:18:56 - załącznik nr 1 do uchwały 253 (27.50 kB)
2010-10-01 12:19:44 - załącznik nr 2 do uchwały nr 253 (33.00 kB)
2010-10-01 12:20:23 - załącznik nr 3 do uchwały 253 (24.50 kB)
2010-10-01 12:22:05 - uchwała nr XLIII/254 w spr. przystapienia do realizacji projektu pt. "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" (25.50 kB)
2010-10-01 12:26:09 - uchwała nr XLIII/255 w spr. przystąpienia do realizacji projektu pt. "Dolina Bugu- bezgraniczne możliwości" (30.00 kB)
2010-10-01 12:27:06 - uchwała nr XLIII/256 w spr. zbycia nieruchomości (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9313
Nazwa dokumentu: Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 12:30:00
Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-01 12:27:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner