logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Hanna, 2006.10.25


ZP.Hn./341/11/06

 

 

 

                                           I n f o r m a c j a

 

Zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, póz. 177 z późn.zm.) informuję, że do realizacji zamówienia pn. ,, Przebudowa sieci energetycznej NN i budowa sieci oświetleniowej związanych z zagospodarowaniem centrum wsi Hanna", wybrano ofertę  ,, Zakładu Robót Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski, 20-058 Lublin ul. Junoszy 14/33

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację w/w zadania, jako kryterium oceny ofert Zamawiający podał - 100% cena, czyli najkorzystniejszą ofertą jest oferta o najniższej cenie przy spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta w/w Zakładu ponieważ zaoferowano najniższą cenę na wykonanie zamówienia.

Wójt Gminy  Stanisław Trochimiuk

 

 


 

 

Nazwa dokumentu: Wybór najkorzystniejszej oferty
Skrócony opis: Przebudowa sieci energetycznej NN i budowa sieci oświetleniowejzwiązanych z zagospodarowaniem centrum wsi Hanna
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-10-25 09:32:22
Data udostępnienia informacji: 2006-10-25 09:32:22
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-25 09:36:05

Wersja do wydruku...

corner   corner