logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Adres i nazwa zamawiającego:

Wójt Gminy Hanna

22-220 Hanna 43B,woj.lubelskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Stanisław Pawlik, e-mail:hanna_g_s@woi.lublin.pl,

tel.(083)3798023, fax.(083)3798003.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Hanna- http://gmina.hanna.sisco.info

Roboty budowlane, Przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa węgla kamiennego z kopalń śląskich w ilości około 200 ton o następujących parametrach:

- zawartość siarki do 1%, zawartość popiołu do 5%, wartość kaloryczna od 2700 d0 3000 kJ/kg, dostawa węgla w partiach po ok.5 ton w miejsce wskazane przez zamawiającego, rozładunek dostarczonego węgla zabezpiecza dostawca.

Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena przy zachowaniu parametrów i wymogów j.w.

Termin składania ofert: do 18/10/200r. godz.9:00.

Miejsce składania ofert: - Urząd Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B (pokój Nr 7)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Skrócony opis: Zakup i dostawa węgla kamiennego z kopalń śląskich w ilości około 200 ton.
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-10-11 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-10-11 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-16 14:26:50

Wersja do wydruku...

corner   corner