logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XV/58/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 8 grudnia 2003 r. 

w sprawie  akceptacji inicjatywy nadania imienia Strażnicy Straży Granicznej w Dołhobrodach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)      oraz  § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U.  Nr 113, poz. 541)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy akceptuje i popiera inicjatywę w sprawie nadania Strażnicy Straży Granicznej w Dołhobrodach imienia ppor. Jana Bołbotta.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XV/58/03 Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie akceptacji inicjatywy nadania imienia Strażnicy Straży Granicznej w Dołhobrodach.
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-29 20:42:29
Data udostępnienia informacji: 2004-03-29 20:42:29
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 20:50:06

Wersja do wydruku...

corner   corner