logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
plus Uchwały
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                      O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B ogłasza przetarg nieograniczony na  ,,Odbudowa infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi 2005r.-

odbudowa przepustu 2xΦ100 na drodze gminnej Nr 104155Lw miejscowości Hanna, odbudowa przepustu Φ 100 na drodze gminnej Nr 104157  w miejscowości Dołhobrody, odbudowa przepustu na drodze gminnej Nr 104162 L w Dołhobrodach.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Hannie pokój Nr 7 w godz.730 –1530 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określone są w SIWZ.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ.

 

 Wymagany termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2006r.

 

 Wadium nie wymagane.

 

 Kryteria oceny ofert:-

-         cena – 100%.

 

Miejsce i termin składania ofert- do dnia 08 czerwqiec 2006 r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy Hanna pokój Nr 7.

 

Termin związania z ofertą do 16 maja 2006 r.

 

Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest p.Stranisław Pawlik – UG Hanna, pokój Nr 7, tel.(083)3798023.

 

 

                                  Hanna, dnia 23 maja 2006 r.

Nazwa dokumentu: Odbudowa infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi 2005r., odbudowa przepustow na drogach dminnych o nr 104155L w hannie, nr 104157L ,104162L w Dołhobrodach gm. Hanna
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna , 22-220 Hanna 43B
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-05-23 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-05-23 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-26 12:17:38

Wersja do wydruku...

corner   corner