logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Hanna, 2006.10.20

ZP.Hn./341/9/06


   I n f o r m a c j a

 Zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, póz. 177 z późn.zm.) informuję, że do realizacji zamówienia pn. ,, Budowa 109 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Hanna", wybrano ofertę Firmy ,, Krzysztof Bobrowski", 94- 250 Łódź, ul. Siewna 9/13.

 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację w/w zadania, jako kryterium oceny ofert Zamawiający podał - 100% cena, czyli najkorzystniejszą ofertą jest oferta o najniższej cenie przy spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W toku badania ofert Zamawiający, na podstawie art. 90 wyżej powołanej ustawy , zwrócił się do w/w Firmy o wyjaśnienie elementów mających wpływ na oferowaną cenę. Po uzyskaniu wyjaśnień, Zamawiający uznał tą ofertę jako najkorzystniejszą.

Wójt Gminy /-/ Stanisław Trochimiuk

                                                                      

================================================

 

                                                                     

 

 

                         

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Komunikat
Skrócony opis: o dniu wolnym od pracy
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2008-10-30 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-01-30 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-30 12:26:35

Wersja do wydruku...

corner   corner