Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Urząd Stanu Cywilnego
Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
WÓJT GMINY
Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
 INNE
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Uchwały
Zarządzenia wójta gminy
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


RYS HISTORYCZNY

Gmina Hanna położona jest w północno-wschodniej części powiatu włodawskiego: w dolinie niezwykle urokliwej rzeki Bug, która jest w tym miejscu granicą Polski i Białorusi. Powierzchnia gminy wynosi 139 km. zamieszkuje ją 3650 osób.
W obrębie gminy jest 12 wsi. Brak przemysłu sprzyja rozwojowi agroturystyki i produkcji zdrowej żywności.

Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, posterunek Policji, Urząd Pocztowy, apteka, piekarnia, lecznica dla zwierząt, Gimnazjum, Szkoły Podstawowe, GOKiS, WDK, Zakład Przemysłu Drzewnego, punkt sprzedaży produktów naftowych, punkty napraw samochodów, zabytkowe kościoły i cerkwie, a także sklepy spożywcze i przemysłowe oraz kawiarnie.

Pierwsza wzmianka o Hannie pochodzi z 1546 roku. kiedy to Bohdan Bohowityn uzyskał dla Hanny prawa miejskie. Od XVII w. Hanna weszła w skład ordynacji nieświeżskiej możnego rodu Radziwiłłów. Prawa miejskie miejscowość utraciła w 1821 roku. Nazwa miejscowości pochodzi od Anny Jagiellonki, która będąc w podróży na Ruś zatrzymała się na nocleg w tej wsi. Ponieważ, została tu dobrze przyjęta, pozwoliła mieszkańcom osady nazwać ją swoim imieniem. W miejscowej gwarze imię Anna nabrało brzmienia Hanna.

WARTO ZOBACZYĆ


Hanna
-  Drewniany kościół rzymskokatolicki p.w. sw. Piotra i Pawła z lat
1739-42. wzniesiony jako cerkiew unicka. Wewnątrz barokowe wyposażenie
i polichromia z I poł. XVIII w. malowana na płótnie.
- Drewniana dzwonnica - współczesna świątynia.
- Murowana kapliczka z 1791 roku z rokokowym krucyfiksem.
- Przy szosie do Włodawy stoi druga kapliczka drewniana z figurką św. Józefa z Dzieciątkiem z XVIIIw.
- Na cmentarzu znajduje się kaplica św. Anny z 1880 roku.
- Jadąc w kierunku Dańc jest stary cmentarz z kamieniami narzutowymi ze starosłowiańskim napisem wykonanym cyrylicą.

Dołhobrody
- Kościół katolicki wzniesiony w 1929 roku, część wyposażenia pochodzi z istniejącej tu dawniej cerkwi unickiej.

Janówka
- Kapliczka prawosławna z 1936 roku z ikoną Matki Boskiej Kazańskiej w srebrnej i pozłacanej koszulce z 1848 roku. Przywieziona z Rosji w 1918 roku. Obok nowa cerkiew wzniesiona w latach 1997 żżż 2001.

Kuzawka
- Tablica upamiętniająca miejsce, z którego w l 776 r. odpłynął na galerze do Gdańska Tadeusz Kościuszko udając się do Ameryki.

Lack
- Dawna cerkiew prawosławna z 1895r. obecnie kościół rzymskokatolicki
p.w. Matki Boskiej Bolesnej.

 
 

 

 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).