logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


RYS HISTORYCZNY

Gmina Hanna położona jest w północno-wschodniej części powiatu włodawskiego: w dolinie niezwykle urokliwej rzeki Bug, która jest w tym miejscu granicą Polski i Białorusi. Powierzchnia gminy wynosi 139 km. zamieszkuje ją 3650 osób.
W obrębie gminy jest 12 wsi. Brak przemysłu sprzyja rozwojowi agroturystyki i produkcji zdrowej żywności.

Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, posterunek Policji, Urząd Pocztowy, apteka, piekarnia, lecznica dla zwierząt, Gimnazjum, Szkoły Podstawowe, GOKiS, WDK, Zakład Przemysłu Drzewnego, punkt sprzedaży produktów naftowych, punkty napraw samochodów, zabytkowe kościoły i cerkwie, a także sklepy spożywcze i przemysłowe oraz kawiarnie.

Pierwsza wzmianka o Hannie pochodzi z 1546 roku. kiedy to Bohdan Bohowityn uzyskał dla Hanny prawa miejskie. Od XVII w. Hanna weszła w skład ordynacji nieświeżskiej możnego rodu Radziwiłłów. Prawa miejskie miejscowość utraciła w 1821 roku. Nazwa miejscowości pochodzi od Anny Jagiellonki, która będąc w podróży na Ruś zatrzymała się na nocleg w tej wsi. Ponieważ, została tu dobrze przyjęta, pozwoliła mieszkańcom osady nazwać ją swoim imieniem. W miejscowej gwarze imię Anna nabrało brzmienia Hanna.

WARTO ZOBACZYĆ


Hanna
-  Drewniany kościół rzymskokatolicki p.w. sw. Piotra i Pawła z lat
1739-42. wzniesiony jako cerkiew unicka. Wewnątrz barokowe wyposażenie
i polichromia z I poł. XVIII w. malowana na płótnie.
- Drewniana dzwonnica - współczesna świątynia.
- Murowana kapliczka z 1791 roku z rokokowym krucyfiksem.
- Przy szosie do Włodawy stoi druga kapliczka drewniana z figurką św. Józefa z Dzieciątkiem z XVIIIw.
- Na cmentarzu znajduje się kaplica św. Anny z 1880 roku.
- Jadąc w kierunku Dańc jest stary cmentarz z kamieniami narzutowymi ze starosłowiańskim napisem wykonanym cyrylicą.

Dołhobrody
- Kościół katolicki wzniesiony w 1929 roku, część wyposażenia pochodzi z istniejącej tu dawniej cerkwi unickiej.

Janówka
- Kapliczka prawosławna z 1936 roku z ikoną Matki Boskiej Kazańskiej w srebrnej i pozłacanej koszulce z 1848 roku. Przywieziona z Rosji w 1918 roku. Obok nowa cerkiew wzniesiona w latach 1997

corner   corner